Průmyslové vzduchové filtry

Zajistíme účinné a garantované vyčištění vzduchu kontaminovaného různým typem znečištění, při respektování limitů znečištění daných současnými právními předpisy. Jedná se o kontaminovaný vzduch pocházející například z následujících sektorů činností


Chemický a farmaceutický průmysl


Potravinářský průmysl


Gumárenský a plastikářský průmysl


Čistírny komunálních a průmyslových odpadních vod


Sklářský průmysl


Komunální a průmyslový pevný odpad a spalovny odpadu


Strojírenský a metalurgický průmysl, slévárny


Cementárny


Textilní a koželužský průmysl


Papírny


Rekultivace a sanace zeminy


Vzduch je možno zbavit zápachu, dýmu, výparů (kyselých, zásaditých, korosivních, atd.), VOC, aerosolu, prachu, apod.


Základní typy filtrů a praček vzduchu

Z hlediska konkrétních typů praček vzduchu, filtrů, spaloven a dalších zařízení na úpravu vzduchu se jedná o následující zařízení:

SkupinaPračky vzduchu

 

ŘadaVTW-F®VTW®TW-FL®TW®BIO-TW®HR-2® HR-3®
TW-2S®
PopisVěž Venturi
s vestavěným
ventilátorem
Věž VenturiFluidní lože Vertikální věžVertikální věžHorizontální
2 stupně čištění
3 stupně čištění
Vertikální
2 stupňová
věžSkupinaPračky vzduchu VENTURI


ŘadaVQC-hi®
PopisÚprava olejových výparů z mazadel forem ve slévárnách tlakového lití


QC®
SkupinaPračka vzduchu

ŘadaQC®
PopisChladící věžSkupinaJímání vzduchu

ŘadaTW-STR®
PopisJímací věžSkupinaBIO filtryŘadaBIO-CONT®BIO-COMP®BIO-PZ®BIOF®UHR®BIOTRICKLING
PopisStavebnicový
bio-filtr
Stavebnicový
kompaktní bio-filtr
Přízemní
bio-filtr
Klasický
bio-filtr
Zvlhčovače
pro bio-filtry
Uzavřený
biologický filtrSkupinaSpalování

ŘadaCR®CC®CT®
PopisRekuperační
spalování
Katalytické
spalování
Tepelně-oxidační
spalováníSkupinaOdsiřovací zařízení

ŘadaDESOLF-VTR®BIO-DESOLF®DESOLF-OF®
PopisOdsiřovací věž Venturi
pro bioplyn
Biologická odsiřovací
věž pro bioplyn
Statické odsiřovací
zařízení s oxidy
železa pro bioplynSkupinaSuché filtry

ŘadaFM®FMR®FCA®FC®DTW®
PopisPytlový filtrPytlový filtr se
vstřikem reagentu
Kazetový filtrUhlíkový filtrSuchá pračka
plynuSkupinaFiltry pro bio-plynovody

ŘadaTR®FG®FCC®DEUM®
PopisHořákŠtěrkový filtr
Jemný filtr
Odvlhčovač