Nátěry pro lití neželezných kovů do kovových forem a pro tváření

Izolační a vodivé nátěry pro gravitační a nízkotlaké lití Al a slitin Al do kovových forem

 • Izolační, vodivé a polovodivé nástřiky na lícní stranu formy (série METALCOTE, série NEWCOTE, série VERFLEX, CERACOTE 41)
 • Nástřiky na formy, na místa s vtokovou soustavou a nálitky (série METALCOTE, série NEWCOTE)
 • Mazadla na jádra, vyhazovače a kovové pohyblivé díly (série METALCOTE – suspenze grafitu ve vodě, GRAFO SPRAY 301, WHITE SPRAY 400)
 • Ochranné nátěry pro naběračky a nářadí ve styku s roztaveným hliníkem (METKOTE 101, série METALCOTE)
 • Vysoce účinné a trvanlivé ochranné nátěry na bázi nitridu bóru (NEWCOTE 3500, NEWCOTE 4200)
 • Ochranné nátěry keramických výlevek, žlabů a dalších dílů ve styku s roztaveným hliníkem (CEMENT CESACOAT X3, řada METALCOTE, řada NEWCOTE)


Příklady aplikací nátěrů pro lití Al a slitin Al

Nátěry pro gravitační lití slitin Cu do kovových forem

 • Ochranné žáruvzdorné nátěry pro vtoky a nářadí v kontaktu s roztaveným kovem (METALCOTE 235)
 • Vodivé nástřiky forem (řada METALCOTE – suspenze grafitu ve vodě)
 • Mazadla na jádra, vyhazovače a pohyblivé kovové díly (řada METALCOTE – suspenze grafitu ve vodě, GRAFO SPRAY 301, WHITE SPRAY 400)

Mazadla raznic pro odlévání a tváření hliníku a slitin hliníku za tepla

 • Mazadla pro odlévací stroje ingotů (METALCOTE 224)
 • Mazací tyčinky s grafitovými pigmenty pro tváření hliníku (METALCOTE STICK)
 • Bezgrafitové mazací tyčinky pro tváření hliníku (METALCOTE STICK 2000)
 • Maziva pro vysoké teploty (METALCOTE 219)
 • Mikromletá prášková směs s vynikajícími mazacími a separačními vlastnostmi, pro proces tváření ingotů (MICROCOTE 6000)
 • Suchý mikromletý grafit pro mazání a separaci, ve formě spreje (GRAFO SPRAY 301)
 • Suché bezgrafitové práškové mazadlo pro mazání a separaci při vysokých teplotách, ve formě spreje (WHITE SPRAY 400)