Ekologie - čistota ovzduší - filtry

Nabízíme řešení vedoucí k účinnému vyčištění vzduchu kontaminovaného různým typem a stupněm znečištění emisemi škodlivých látek pocházejících z průmyslové výroby, úpravy pevných odpadů, z čističek odpadních vod, apod.

Slévárny, kovárny – stroje, provozní materiály

Pomáháme při modernizaci strojního vybavení, což zvyšuje produktivitu a kvalitu výroby a zároveň je šetrnější k životnímu prostředí, dodáváme moderní a ekologické provozní materiály včetně nářadí a příslušenství, od důvěryhodných výrobců


Úvodní stránka

Jsme obchodní společností, kdy ve spolupráci se zahraničními partnery nabízíme a budˇ přímo dodáváme různé jejich produkty nebo napomáháme při dodávkách a servisu. Naši nabídku naleznete přehledně uspořádanou v jednotlivých základních skupinách, jako jsou provozní materiály používané především ve slévárnách neželezných kovů a v kovárnách, částečně i v jiných oblastech průmyslu, včetně příslušenství pro jejich aplikaci, rovněž některé typy nářadí. Dále, strojní vybavení sléváren a kováren. V neposlední řadě naleznete více informací o jednotlivých základních typech vzduchových filtrů, praček vzduchu, bio-filtrů a o dalších účinných filtrech, které můžeme nabídnout a doporučit dle konkrétního typu a stupně znečištění vzduchu. Pokud jste nalezli, co potřebujete, jsme k dispozici poskytnout jakékoliv další podrobnosti…Naše službyPříklady z naší nabídkyMazací a separační prostředky používané ve slévárnách tlakového lití a v kovárnách. V nabídce jsou i oleje pro tváření za studena a řezání neželezných kovů, oleje pro mazání ozubených převodů, a další…

Ruční stříkací pistole pro postřik vodou ředitelných emulsí a grafitových suspenzí používaných jako mazadla a separátory forem tlakového lití a kovacích zápustek. V zásadě je možno pistole použít pro aplikaci provozních tekutin na vodní bázi s nízkou viskozitou i pro další technologie. Nejsou vhodné pro aplikaci silných kyselin, silných zásad, disperzí granulí nebo prášku.

Postřikové hlavy, trysky používané pro postřik forem ve slévárnách tlakového lití a postřik zápustek v kovárnách. V nabídce jsou jednotlivé trysky, různého typu dle potřeby, které se používají buď samostatně, nebo společně v rámci postřikové hlavy, kde vytváří různé sestavy. Dále, kompletní postřikové hlavy různého provedení. Řešení postřikových hlav jsou velmi variabilní a rozdílná, dle konkrétních potřeb zákazníka.

Nátěry kovových forem gravitačního a nízkotlakého lití hliníku a gravitačního lití slitin mědi. V nabídce jsou jak izolační tak vodivé (grafitové) a polovodivé nástřiky, dle potřeby. V nabídce jsou také mazadla raznic pro tváření hliníku a slitin hliníku, ochranné nátěry na keramické nářadí a žlaby, dále speciální maziva ve formě spreje, tyčinek, apod. pro mazání kluzných spojů za tepla.


Tavidla pro úpravu taveniny neželezných kovů, pro úpravy typu rafinace, odplynění, naplynění, modifikace sodíkem i stronciem, zjemnění zrn pomocí očkování titanem a bórem nebo fosforem. Ve formě granulí, tablet nebo prášku, v některých případech předslitiny ve formě drátu, tyčí nebo ingotů. 

Grafitové nářadí – rotory, hřídele, různého provedení, přizpůsobené potřebám pro odplynění taveniny hliníku a slitin hliníku v kelímkových pecích a přepravních pánvích. Kompatibilní s běžně používanými systémy pro odplynění a úpravu taveniny.

Tryskací broky z nerezové oceli GRANINOX – ze slitin na bázi chrómu, jak ve formě drtě s vysokou tvrdostí tak ve formě broků s různou tvrdostí. K dispozici v různých zrnitostech, dle potřeby. Zpravidla se používají k tryskání povrchu hliníkových dílů, ale i kamene.

Komory, písty a další nářadí sestavy vstřiku kovu do formy tlakových licích strojů, vyráběné renomovanou italskou nástrojárnou Brondolin. K dispozici nářadí pro stroje se studenou komorou a pro stroje s teplou komorou. Výrobce zajišťuje i repase komor.


Automatizované systémy pro apretaci a dokončovací operace na odlitcích hliníku, slitin mědi a oceli. Zajištěny jsou veškeré operace, jako je řezání, broušení, vrtání, odstraňování otřepů a zkosení nebo zaoblení hran, leštění.

Kovací lisy nové i repasované. Možný je i odkup starých lisů. Je možno dodat i kompletní kovací linku se stupněm automatizace dle potřeb zákazníka.


Spolupracujeme s těmito zahraničními partnery