Mazací a separační prostředkyŘada
Mazadla forem pro tlakové lití Al a slitin Al a Mg
SK 9000 DW
SK 9000 DI


Mazadla forem na vodní bázi, olejovo-vosková nebo polo-syntetická nebo syntetická (bez obsahu minerálního oleje).

Používají se ředěné vodou, všechny produkty jsou vysoce stabilní.

Dle konkrétních provozních podmínek,např.dle teploty formy, obtížnosti výroby, tvaru a typu odlitků, sériovosti, aplikace, apod. je možno ze široké nabídky vybrat optimální mazadlo forem splňující specifické požadavky na smáčivost povrchu formy, separační vlastnosti, klouzání kovu po povrchu formy, čistotu formy, čistotu postřikových trysek, kvalitu povrchu odlitků s možností další povrchové úpravy, atd.

Všechna mazadla forem jsou vyrobena v souladu s nejnovějšími požadavky na ochranu životního prostředí a jsou použity suroviny v souladu s evropskou chemickou legislativou (např. Nařízení REACH, klasifikace CLP)


Řada
Mazadla forem pro tlakové lití slitin Zn
SK 9000 DZ

Mazadla forem na bázi ředidla, vhodná především pro stroje s teplou komorou,pro výrobu malých odlitků. Mazadla jsou připravena k použití.
SK 9000 DWMazadla forem na vodní bázi, polo-syntetická nebo syntetická (bez obsahu minerálního oleje), pro stroje se studenou i s teplou komorou, vhodná i pro tlakové licí slitin Zn. Před použitím se dále ředí vodou.


Řada
MAZADLA FOREM PRO TLAKOVÉ LITÍ MOSAZI
SK 8000 GI
SK 8000 GA
Mazadla forem ve formě disperse grafitu, na bázi oleje nebo vody.


Řada
MAZADLA PÍSTŮ TLAKOVÝCH LICÍCH STROJŮ - KAPALNÁ
SK 5000 PGMinerální nebo syntetický olej s grafitem, z nabídky je možno vybrat mazadlo s optimální viskozitou dle typu aplikace (postřikem, kapáním),materiálu a teploty pístu,délky komory,atd.
SK 5000 POMinerální nebo syntetický olej bez grafitu, široká nabídka s různou viskozitou, možno vybrat vhodné mazadlo dle konkrétních potřeb.
SK 5000 PSSyntetická mazadla bez grafitu, široká nabídka s různou viskozitou, možno vybrat vhodné mazadlo dle konkrétních potřeb.
SK 5000 PMPlně syntetická mazadla bez obsahu grafitu nebo minerálního oleje, příznivá pro životní prostředí, vysoce účinná – aplikují se v mikro-dávkách, pro aplikaci je doporučeno použít speciální dávkovací zařízení garantující přesnost dávkování v mg (např.SPRAY SYSTEM 236)


Řada
Mazadla pístů tlakových licích strojů - granule
SK 5000 PS
SK 5000 GI
Mazadla ve formě granulí o různé zrnitosti, s různým bodem tání a s různou viskozitou po rozpuštění v komoře. Nabídka zahrnuje jak bílé granule, tzn. bez obsahu grafitu, tak černé granule s různým obsahem grafitu.


Pomocné prostředky

Řada
Pasty
SK 6003 LGMazivo na bázi mědi pro aplikace za vysokých teplot (do 1100°C)
SK 6005 LGPasta odstraňující kov naletovaný na formu (černá anti-letovací pasta na formu)
SK 6006 LGPasta na formu pro rozjezd výroby, prevence proti letování kovu na formu (stříbrná ochranná, preventivní, anti-letovací pasta na formu)
SK 6004 LG
SK 6008 LG
Pasta na ochranu výlevek, termočlánků a dalšího nářadí proti působení roztavenému kovu.


 
Řada

Ostatní

SK 6017 LLMazadlo pro kolenový uzavírací mechanismus forem tlakových licích strojů
SK 4002 VPOchranné médium proti korozi, vhodné pro ochranu např. sloupů, forem, apod.
SK 6018 LHSyntetická nehořlavá hydraulická kapalina


Mazací a separační prostředky pro kování nebo tváření za tepla 
Řada

Zápustkové kování oceli

SK 8000 GIDisperse grafitu v oleji; lze je použít jako mazadlo a separační prostředek pro speciální aplikace při kování oceli.
SK 8000 GADisperse grafitu ve vodě; vysoce účinná mazadla zápustek a separační prostředky i pro velmi obtížné kování oceli. Před použitím se ředí vodou.
SK 7000 FBModerní bezgrafitová mazadla zápustek na vodní bázi tvořící v podstatě koncentrovaný roztok organických solí ve vodě. Neobsahují žádný minerální olej, jsou vhodná pro různé typy obtížnosti kování oceli, nezatěžují okolní pracovní a životní prostředí. Před použitím se ředí vodou.


 
Řada

Kování Al a slitin Al

SK 8000 GIDisperse grafitu v oleji; řada obsahuje vysoce stabilní disperse vhodné i pro aplikaci při kování Al slitin
SK 8000 GADisperse grafitu ve vodě; řada obsahuje také mazadla a separační prostředky speciálně vyvinuté pro kování Al slitin a tváření Al slitin (zvláště v polotuhém stavu)
SK 8000 LGSpeciální vodní disperse tzv.“bílého grafitu“ a polymerů; vhodné jako mazadlo a separační prostředek pro kování Al slitin a pro tváření Al slitin v polotuhém stavu


 
Řada

Kování mosazi

SK 8000 GIŘada obsahuje disperse jemného grafitu v oleji, které jsou optimální pro použití jako mazadla a separátory pro kování barevných kovů (včetně mosazi), řada obsahuje i disperse speciálně vyvinuté především pro kování mosazi. K dispozici s různou viskozitou.
SK 8000 GADisperse grafitu ve vodě; řada obsahuje mazadla a separátory vhodné i pro kování mosazi
SK 8000 LGSpeciální olejové disperse tzv.“bílého grafitu“; vhodné pro kování mosazi
SK 8000 PWMazadla zápustek ve formě grafitového prachu, pro kování mosazi


Oleje pro tváření za studena a řezání neželezných kovů 
Řada

Oleje pro tváření za studena a řezání neželezných kovů

SK 6000 LSŘada speciálních olejů vhodná pro různé typy tváření za studena neželezných kovů. K dispozici s různou viskozitou.
SK 6000 LTŘada speciálních olejů vhodná pro různé typy řezání a mechanického opracování. K dispozici s různou viskozitou.


Další mazadla, maziva a separátory pro specifické aplikaceGrafitový program

Grafitový program zahrnuje disperse grafitu ve vodě nebo oleji umožňující různé možnosti použití, např.v následujících oblastech:
  • maziva kovových kluzných ploch pracujících za vysokých teplot
  • nástřiky kovových forem pro gravitační lití neželezných kovů
  •  mazací a separační prostředky pro kontinuální lití slitin Al a slitin Cu
  • nátěry slévárenských pískových forem
  • mazací a separační prostředky pro výrobu ze skla
  • tažení za tepla (drátovny, apod.)

a další…Mazadla pro všeobecné použití

Zahrnuje různé typy olejů, především na bázi parafínů, vhodných pro
  • hydraulické a hydrostatické systémy
  • mazání ozubených soukolí
  • mazání vedení kluzných ploch, horizontálních i vertikálních
  • mazání redukčních převodů a dalších ozubených a řetězových převodů

K dispozici s různou viskozitou„Bílé“ vodní disperse

Zahrnuje přípravky používané jako ochranný nástřik kovového a keramického nářadí proti působení roztaveného kovu neželezných slitin, jako ochranný nástřik tavících kelímků a licích pánví,apod.

Mohou být obecně použity jako separační prostředky pro různé procesy tváření, formování a další podobné technologie výroby za tepla.


Další bezgrafitové emulse na vodní bázi

Zahrnuje především kluzné prostředky pro tak rozdílné typy použití jako např. prostředek pro tažení drátů za studena, kluzný prostředek pro nasazování pneumatik, a další přípravky pro různé specifické použití….