Nářadí pro tlakové licí stroje – komory, písty

Komory, písty, pístnice a další nářadí spojené se systémem vstřiku kovu do formy tlakových licích strojů – vyrobené ve špičkové kvalitě, za přijatelnou cenu, jednou z největších a nejvýznamnějších evropských nástrojáren, v tomto případě nástrojárnou specializovanou pouze na tento typ nářadí, firmou BRONDOLIN SRL ( www.brondolin.it ). Je možno vyrobit a dodat jakékoliv nářadí tohoto typu, dle konkrétních potřeb zákazníka, s využitím dlouholetých zkušeností výrobce.

Navíc, nejsou nabízeny pouze výrobky, ale ve spolupráci s firmou Brondolin poskytujeme také zdarma technické poradenství všem, kteří mají zájem zajistit optimální kvalitu vyráběných odlitků, za přiměřené náklady, zajištěnou vhodnou konstrukcí a vhodnými pracovními podmínkami komor a pístů.

Výrobní sortiment a další související služby je možno rozdělit do následujících skupin:


Nářadí pro tlakové licí stroje se studenou komorou

Je možno zhotovit a dodat jakýkoliv typ komory pro jakýkoliv existující typ licího stroje se studenou komorou, o různé velikosti, o různé uzavírací síle (od 100 do 4.000 t). Řadu náhradních dílů pro stroje se studenou komorou doplňují různé typy bronzových nebo ocelových pístů, pístnice a další příslušenství.

Výrobce provádí nepřetržitý výzkum v oblasti materiálů, tepelného zpracování a technologií, který směřuje ke zmírnění takových nepříznivých jevů způsobených pracovními podmínkami stroje, jako je deformace, tepelný ráz a eroze povrchu, kterým běžně komory podléhají. Z různých řešení vyvinutých firmou Brondolin, pro co největší eliminaci výše uvedených jevů, je nejvíce účinná a nejvíce rozšířená termoregulace komor. Aplikace této technologie se nadále rozšiřují od komor s velkými rozměry ke konkrétním řešením termoregulace i pro komory určené pro malé stroje.

Vedle tradičních pístů je možno zájemcům dodat i polotovary ve formě tyčí o různém průměru, které firma Brondolin používá k vlastní výrobě pístů. Jedná se především o tyče z beryliové bronzy –slitina CuBeCo nebo, pro vysoké tlaky, slitina CuBe2 nebo speciální modifikace těchto slitin vyvinuté pro pracovní podmínky tlakových licích strojů.

RPH Evo písty (patentovaný firmou BRONDOLIN) představují jednu z nejpokročilejších technologií pro tento typ výrobku. Systém je k dispozici pro jakéhokoliv uživatele v jakékoliv zemi na světě, tzn. i v České republice a na Slovensku. Úspěšné aplikace tohoto systému pístu s kroužkem po celém světě jsou dobrou referencí pro slévárny hledající optimální a rozumné řešení konstrukce a pracovních podmínek spojených s dlouhou životnosti systému komora – píst ve vztahu k pořizovacím nákladům, mající rovněž pozitivní vliv na kvalitu výroby.

Podrobnosti ke komorám s termoregulací

Komora s termoregulací


Nářadí pro tlakové licí stroje s teplou komorou - zinek

K dispozici jsou goosenecky (držáky komor) pro každý existující typ licího stroje s teplou komorou, o různé velikosti (uzavírací síle). Goosenecky jsou zhotovovány z kovaných bloků nebo, na vyžádání, z odlitků. Jsou charakteristické vysokým stupněm stálosti rozměrů a odolností proti opotřebení, praskání a korozi.

Vnitřní komory pro goosenecky jsou k dispozici jak v kuželové tak ve válcové verzi, zajišťují optimální klouzání pístů a stálou účinnost každého vstřiku.

Do dalšího příslušenství, které je k dispozici ve standardním provedení nebo může být vyrobeno dle specifických potřeb zákazníka, je možno zahrnout např. písty, pístní kroužky, trysky, špičky trysek a pístnice.

Speciálně vyvinutá elektricky ohřívaná tryska (patent firmy Brondolin ) přispěla k výraznému zlepšení krystalizace slitin zinku během tuhnutí. Přesné řízení teploty výrazně zlepšuje kvalitu odlitků při snížení procenta zmetkovitosti. Mezi další výhody této trysky patří její spolehlivost a trvanlivost, a také významně snížená spotřeba energie díky vysoké účinnosti ohřevu. Tryska je z hlediska instalace a napojení kompatibilní se standardními řídícími systémy stroje a z hlediska vnějších rozměrů kompatibilní s běžnými elektricky ohřívanými tryskami

Podrobnosti k nářadí pro teplou komoru – lití zinku

Teplá komora – zinek


Nářadí pro stroje s teplou komorou - hořčík

Pro výrobu náhradních dílů se používají speciální vysoce kvalitní materiály, tepelně zpracované takovými postupy, které byly speciálně pro tento účel vyvinuté firmou Brondolin.

Pracovní podmínky (při teplotách mezi 620°C a 650°C) vyžadují zejména vysokou odolnost proti otěru a teplu.

Pro tyto aplikace jsou goosenecky zhotovovány z odlitků s využitím co nejvyspělejších technologií lití. Všechny ostatní díly – písty, pístní kroužky, trysky, špičky trysek a pístnice- jsou zhotovována z kovaných tyčí.

Tak jako pro lití zinku,také pro lití hořčíku umožnila elektricky ohřívaná tryska Brondolin (Evropský patent č.1354650) optimalizovat proces vstřiku a lisování. Dokonalé řízení teploty také umožňuje značně zlepšit kvalitu tlakových odlitků, a tím snížit procento zmetkovitosti.

Podrobnosti k nářadí pro teplou komoru - lití hořčíku

Teplá komora-hořčík


Repase nářadí

Je možno zajistit repasi pro každou z výše uvedených řad výrobků. Účinná regenerace opotřebovaných částí prodlužuje dobu jejich používání.

Repase nářadí pro stroje se studenou komorou

Jedná se především o repase komor. Všechny typy komor mohou být repasovány. Repase vždy zahrnuje nitridaci. Jsou možné tři základní způsoby repase:
 • zvětšení vnitřního průměru
 • nová vložka v místě licího otvoru, vyměnitelná vložka v místě licího otvoru
 • nová vložka po celé délce komory umožňující obnovení původního průměru

Repase nářadí pro stroje s teplou komorou – zinek

Je možno repasovat jakýkoliv typ goosenecku (držáku komor). Tato procedura zahrnuje následující fáze:
 • vyčištění v lázni s kyselinou, aby se odstranily zbytky zinku, které zůstaly na povrchu po vytažení z pece
 • vytažení existující vnitřní komory (část goosenecku, která podléhá největšímu opotřebení a praskání)
 • kontrola a/nebo obnova původního kuželového uložení pro trysku pomocí vložky
 • kontrola a vyčištění kanálu proudění kovu
 • přebroušení uložení pro novou vnitřní komoru a usazení nové komory

Repase nářadí pro stroje s teplou komorou – hořčík

Repase, která může být provedena u jakéhokoliv typu goosenecku, zahrnuje následující operace:
 • vyčištění v lázni s kyselinou, aby se odstranily zbytky hořčíku zůstávající na povrchu po vytažení z pece
 • vybroušení nového průměru pro píst
 • kontrola a renovace kuželového uložení pro trysku
 • kontrola a vyčištění kanálu proudění kovu
 • na vyžádání, finální nitridace