Příslušenství

Kromě produktů uvedených na jiných místech těchto stránek jsou v naší nabídce další různá příslušenství, týkající se především aplikace námi nabízených a dodávaných materiálů pro slévárny neželezných kovů a kovárny. Níže uvádíme příklady námi nabízeného příslušenství, v některých případech i se základním popisem:
 • Dávkovače mazadel ve formě granulí používaných pro mazání pístů tlakových licích strojů
 • Zařízení umožňující dávkování tekutých mazadel pístů tlakových licích strojů a dalších kapalin, kde je požadováno vysoce přesné dávkování v minimálním množství
 • Tlakové zásobníky vhodné pro dávkování jak bezgrafitových emulsí tak naředěných grafitových suspensí na vodní bázi
 • Míchací zařízení pro slévárenské nátěry
 • Zařízení pro odplynění a úpravu taveniny neželezných kovů
 • Dávkovače granulátů pro úpravu taveniny neželezných kovů (rafinace, modifikace, očkování titanem a bórem pro zjemnění zrn, atd.)


V případě konkrétní potřeby rádi zodpovíme jakékoliv dotazy. Pokud je konkrétní poptávané příslušenství (i jiné, než je zde publikováno) v naší nabídce, rádi poskytneme podrobnosti.


Dávkovače granulí

Pro aplikaci mazadel ve formě granulí pro písty tlakových licích strojů je nutno použít speciální dávkovače.
V základní nabídce jsou dva typy dávkovačů, italské výroby pod názvem DISPENSER 2000 a německé výroby pod názvem BB FW 300.DISPENSER 2000

Dávkovač granulí, italské výroby, vyznačující se jednoduchou konstrukcí, velkou spolehlivostí a nenáročností na řízení a údržbu. Cenově velmi přijatelný ve vztahu k celkovému vybavení. Vhodný pro všechny typy granulí, které jsou v současné době na trhu pro mazání pístů tlakových licích strojů. V případě požadavku je možno dávkovací trubici umístit na posuvné rameno, které je řízeno pneumaticky.BB FW 300

Dávkovač německé výroby, digitálně řízený, vyznačuje se vysokou přesností s garancí opakovatelnosti nastavené dávky pro každý cyklus. Zařízení je schopno přesně dávkovat již od nastaveného množství dávky 0,15 gramů. Vhodné pro všechny typy granulí, které jsou v současné době na trhu pro mazání pístů tlakových licích strojů. Pohyblivé dávkovací rameno je pneumaticky řízené, spolehlivé, a díky speciálnímu krytu velmi dobře chráněné před případným mechanickým poškozením, výstřikem roztaveného kovu, apod.


Zařízení pro přesné minimální dávkování tekutého mazadla
SPRAY SYSTEM 236

Zařízení italské výroby, digitálně řízené, pracující v plně automatickém režimu, velmi přesné a spolehlivé, snadno programovatelné, nenáročné na údržbu. Vybaveno základními alarmy sledujícími přesnost dávky, množství v zásobníku, apod., schopnými v případě problémů zastavit stroj. Vzhledem k vysoké přesnosti (dávky se nastavují v mg) je vhodný pro aplikaci tekutých mazadel dávkovaných v minimálním množství. V případě tekutých mazadel pístů tlakových licích strojů se jedná o nejmodernější syntetická mazadla s extrémně vysokou mazací schopností, jako je např. SK 5001 PM z naší nabídky (viz „Mazací a separační prostředky“). Speciální tryska umožňuje jak aplikaci mazadla kapáním tak postřikem, kdy je možno pomocí regulace stlačeného vzduchu nastavit množství kapaliny atomizované ve vzduchu ve formě mlhoviny.

V zásadě může toto zařízení dávkovat jakoukoliv neagresivní kapalinu, pro posouzení vhodnosti a případnou adaptaci přístroje na konkrétní typ kapaliny je nutno znát její základní charakteristiku (viskozita, měrná hmotnost, atd.)

Technické údaje ke stažení


Tlakové zásobníky pro naředěné bezgrafitové i grafitové mazací a separační prostředky na vodní bázi
Tlakový zásobník s obsahem 25 lt nebo 50 lt s příslušenstvím

Tlakový zásobník je vhodný pro provozní kapaliny s nízkou viskozitou, kde je nutný přívod kapaliny k pistolím, tryskám, rozprašovačům, apod. pod tlakem. Zpravidla se jedná o různé bezgrafitové emulze mazacích a separačních prostředků na vodní bázi. Zásobník není vhodný pro aplikaci různých suspensí, grafitových, s práškem nebo granulátem rozličného původu, apod. V žádném případě se nesmí do zásobníku nalévat jakákoliv hořlavina nebo chemikálie (ředidla, kyseliny, apod.), které mohou způsobit korozi stěn a tím ohrozit bezpečnost zásobníku.

Obsah zásobníku: 25 litrů nebo 50 litrů
Maximální pracovní tlak: 8 bar
Pracovní teplota: od -20°C do +150°C
Hmotnost: 14 kg (20 kg zásobník 50 lt)

Dle dalšího vybavení může zásobník pracovat v manuálním režimu (pouze manuální otevírání a uzavírání vstupních/výstupních ventilů), ale v plně automatickém režimu.
Základní vybavení zásobníku je následující:
 • Víko / ruční uzávěr plnění zásobníku
 • Bezpečnostní ventil 8 bar
 • Manometr
 • Ruční vypouštěcí ventil pro kapalinu
 • Ruční vstupní ventil pro vzduch
 • Vypouštěcí ventil pro vzduch
 • Zpětný ventil
 • Regulátor tlaku
 • Filtr pro kapalinu
 • Elektroventil 24 V ss

Na vyžádání může být zásobník vybaven také sledováním hladiny kapaliny ( 24 V ) se signalizací alarmu


      

Tlakový zásobník z nerezové oceli

Obdobné parametry a vybavení jako tlakový zásobník z běžné uhlíkaté oceli opatřené ochranným nátěrem (viz výše zásobník s obsahem 25 lt nebo 50 lt s příslušenstvím). Ani tento zásobník není vhodný pro aplikaci různých suspenzí, grafitových, s práškem nebo granulátem různého původu, apod. V žádném případě se nesmí do zásobníku nalévat jakákoliv hořlavina.Tlakový zásobník s pneumaticky řízeným mísením

Tlakový zásobník vhodný pro grafitové suspenze nebo pro mírně viskosní kapaliny. Pro aplikaci tekutin na vodní bázi, silných kyselin, silných zásad, korozivních kapalin nebo vysoce viskosních tekutin je doporučeno použít variantu zásobníku z nerezové oceli. Tekutina, určená k postřiku, může být v zásobníku automaticky mísena pneumaticky řízeným míchadlem.

Maximální pracovní tlak je 4,1 bar pro všechny varianty

Zásobník je k dispozici s kapacitou 10 litů, 20 litrů, 40 litrů nebo 60 litrů


Míchací zařízení pro slévárenské nátěry
MIX 01

Zařízení italské výroby bylo vyvinuto pro slévárenské nátěry, které se ředí vodou a pak aplikují postřikem na povrch pískových forem a/nebo jader nebo na povrch kovových forem gravitačního nebo nízkotlakého lití. Po naředění je nátěr pomalu promícháván a je k dispozici obsluze k výstupu do stříkacích pistolí.

Rotační cyklus garantuje homogenní suspensi částic nátěru v naředěném stavu.

Pevná konstrukce garantuje dlouhou životnost z hlediska potřeby servisu a minimální údržbu.

Celé zařízení může být propojeno s 1,2,3 nebo 4 zásobníky.

Standardně je zařízení dodáváno se zásobníkem o kapacitě 30 litrů. Na vyžádání může být dodáno se zásobníkem o kapacitě 60 litrů. Cyklus je programován pro rotaci míchadla po směru hodinových ručiček, k zastavení mísení a znovuspuštění mísení, každých 15 minut a v opačném směru. Rychlost je stálá a je nastavena na cca 35 RPM. Může být nabídnut podstavec pro umístění zásobníků 70 cm nad zemí, dle počtu požadovaných zásobníků.

Může být dodáno kompletní zařízení včetně postřikového systému, který může být umístěn na rameni robota. Toto zařízení se skládá z mísícího zásobníku pro nátěr, čerpadla zajišťujícího průtok nátěru do stříkacích pistolí pomocí stlačeného vzduchu, okruhu pro nástřik a řídící skříně.


Zařízení pro odplynění a úpravu taveniny neželezných kovů
DUAL SEF – odplyňovací zařízení pevně umístěné na zemi

Zařízení pro rotační odplynění taveniny, s ovladačem nejnovější generace, frekvenčním měničem, zapisovačem dat, čidlem pro dávkování granulátu – tavidla pro další úpravu taveniny a čidlem pozice pánve, aby byl zajištěn plně automatický cyklus včetně ukládání dat.

Hřídel a rotor, z karbidu křemíku, mají dlouhodobou životnost.

Porozita, vměstky a plovoucí oxidy jsou z taveniny odstraněny.

Množství dávkování plynu se pohybuje mezi 20 – 30 l / min.DUAL 4 – základní model odplyňovacího zařízení, které je možno přemisťovat pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu ve slévárnách hliníku s kelímkovými nebo přepravními pánvemi

Zařízení bylo vyvinuto a konstruováno pro slévárny hliníku, které používají rotační odplyňování taveniny. Řízená rotace hřídele a rotoru z grafitu nebo karbidu křemíku rozšiřuje v tavenině proud mikrobublin dusíku (nebo argonu), které odstraňují porositu a do svých stěn nasávají všechny nečistoty a oxidy. Se zařízením DUAL 4 je možno snadno manipulovat a přemisťovat jej vysokozdvižným vozíkem. DUAL 4 je vybaven servomotorem zajišťujícím pečlivou a energii šetřící úpravu taveniny. Zařízení je zcela bezkomutátorové, je vybaveno programovatelným řízením, obsluha může spustit plně automatický cyklus od spuštění k zastavení, s různými časy, rychlostmi, rotačními cykly. Toto umožní účinně a efektivně do taveniny přidat tavidlo ve formě granulí nebo mikrotablet, pomocí kompaktního dávkovače namontovaného na zařízení.


Dávkovače granulátu pro úpravu taveniny neželezných kovů
PENTAL – zařízení pro vstřik tavidel ve formě granulátu do taveniny slitin hliníku

Zařízení bylo vyvinuto pro odlévárny ingotů a slévárny slitin hliníku, které vyžadují přesné zařízení pro odplynění tavených slitin s programovatelným vstřikem tavidla ve formě granulátu (nebo prášku) do celého objemu taveniny.

Vstřik tavidel do taveného kovu je účinnou metodou ke snížení obsahu hořčíku, vápníku, vodíku a oxidů vytvořených během tavení a udržování taveniny.