Grafitové nářadí, rotory a hřídele pro odplynění a úpravu taveniny slitin Al

Grafitové hřídele s rychloupínáním nebo se závitem + vlastní grafitové rotory. Geometrie hřídele a rotoru je řešena tak, aby hřídel společně s rotorem bylo možno napojit na běžná odplyňovací zařízení používaná pro úpravu taveniny v pecích a pánvích. Hřídel i rotor je možno používat v širokém rozsahu teplot – od 650°C do 830°C. Grafit je opatřen antioxidační impregnací, aby bylo dosaženo co největší odolnosti proti vzduchové, tepelné a mechanické erozi během metalurgických úprav taveniny slitin hliníku.

Rozměry a provedení dle interních standardů výrobce, běžných standardů kompatibilních s běžně používanými odplyňovacími zařízeními nebo dle specifických potřeb zákazníka.

V případě zájmu a požadavku je možno nabídnout kompletní zařízení na odplynění a úpravu taveniny neželezných kovů.