Postřikové systémy ve slévárnách a kovárnách

Ruční stříkací pistole

Aplikace
Separační prostředky ve formě emulsí nebo dispersí s velmi nízkou viskozitou, používané ve slévárnách tlakového lití neželezných kovů a gravitačního lití do kovových forem, v ostatních typech sléváren a v kovárnách.

Funkce
Při stisknutí páky zaručeno: v prvním stupni vychází z pistole pouze vzduch o velké intenzitě, ve druhém stupni vzduch smíchaný s nastavitelným množstvím kapaliny a vytvářející mlhovinu.
Množství dávkovaného separačního prostředku je možno nastavit regulačním šroubem, který je umístěn buď na těle nebo na hlavě pistole, dle konkrétního modelu.
Modely „TS“ a „TR“ jsou určeny pro velký objem separačního prostředku. Díky speciální hlavě vychází z pistole homogenní mlhovina, ve které je separační prostředek vynikajícím způsobem atomizován.

Tlak vzduchu
4 – 10 bar

Tlak kapaliny
Není nezbytné dávkování kapaliny pod tlakem, kapalina je nasávána ze dna zásobníku.

Kapalina pod tlakem
V případě potřeby zvýšit množství atomizované kapaliny v mlhovině a snížit hlučnost v dB, je doporučeno gravitační dávkování kapaliny ze zásobníku umístěného v úrovni nad pistolí, nebo pod tlakem z tlakového zásobníku nebo čerpadlem (tlak max. 8 bar).

Na vyžádání je možná tlumená verze „P“ nebo „MX“ tlumící intenzitu mlhoviny vycházející z pistole, zde je nutné dávkování kapaliny pod tlakem (2 - 8 bar, v případě verze „P“ se nesmí tlak kapaliny lišit od tlaku vzduchu více než 1 bar)

MODELY 080
MODEL 080 TS – jednoduchá hlava, regulační šroub na těle pistole
MODEL 080 TR – regulační šroub na hlavě pistole
MODEL 080 TRUBICE AMERICA
MODEL 080 TSP, TRP – verze s tlumenou hlavou, pracuje při tlaku dávkované kapaliny 2 - 8 bar ( tlak vzduchu se nesmí lišit od tlaku kapaliny více než o 1 bar)
MODEL 080 „MX“ – vytváří velmi jemnou mlhovinu, tlak vzduchu 4 – 10 bar, tlak kapaliny max. 2 bary
MODEL 080 TRDP- zdvojená tlumená hlava, tlak kapaliny 2-8 bar (tlak vzduchu se nesmí lišit od tlaku kapaliny více než o 1 bar)

K pistolím jsou k dispozici náhradní díly.

V případě potřeby můžeme dodat také tlakový zásobník.

Další podrobnosti
Ruční stříkací pistole
Ruční stříkací pistole - základní modely


Trysky

Aplikace
Tlakové lití, zápustkové kování– separace forem, zápustek – tekuté separační prostředky – vybavení robotů nebo manipulátorů – trysky umístěné samostatně nebo na postřikových hlavách jako jejich součást (viz podrobnější prospekty)

Množství kapaliny
Nastavitelné

Tlak vzduchu
Min. 4 – Max. 8 bar

Tlak kapaliny
Min. 4 – Max. 8 bar („MX“ verze: 0,5 – 1 bar)

Pilotní (řídící) tlak vzduchu
Min. 4 – Max. 8 bar

Tvar postřiku
Nastavitelný vnitřní vějíř nebo stabilní kužel s možností vhodných změn dle potřeby

Nastavení směru
Nastavitelný jakýkoliv směr, také pomocí universálních montážních držáků, které mohou být namontovány na libovolné základně

Základní verze
Vnitřní mísení kapaliny se vzduchem (MODEL „M“nebo„P“nebo „V“)
Vnější mísení kapaliny se vzduchem (MODEL „MX“)

Funkce
Trysky vybavené napojením na přívod kapaliny, přívod vzduchu a pilot (přívod tzv. řídícího vzduchu) fungují následovně:

Tlak vzduchu + tlak kapaliny aktivní: z trysky vychází pouze vzduch, jedním nebo více vývody (současně nebo nezávisle na sobě - záleží na počtu napojení a na konstrukci trysky)

Tlak vzduchu + tlak kapaliny + pilotní tlak vzduchu aktivní: z trysky vychází kapalina v nastaveném množství, atomizovaná ve vzduchu v podobě mlhoviny, jedním nebo více vývody (současně nebo nezávisle na sobě - záleží na počtu napojení a na konstrukci trysky)

Jako standard jsou trysky/kostky vybaveny tzv. výměnnými tryskami s vnitřním mísením (kapalina se mísí se vzduchem uvnitř trysky, tlak kapaliny a tlak vzduchu musí být přibližně na stejné hodnotě 4-8 bar), a to „M“ tryskami s jedním otvorem, „V“ tryskami se štěrbinou, „P“ tryskami s 12 otvory a různými možnostmi tvaru kužele postřiku a tryskami „SNORKY“. Dle potřeby jsou k dispozici různé modifikace – viz níže uvedené příklady

Na vyžádání mohou být trysky/kostky vybaveny tzv. výměnnými tryskami s vnějším mísením (kapalina se mísí se vzduchem po výstupu z trysky) – tlak kapaliny může být nastaven nezávisle na tlaku vzduchu (doporučováno: tlak vzduchu 4-8 bar, tlak kapaliny 0,5-1 bar); trysky vytváří velmi jemnou mlhovinu obsahující redukované množství kapaliny.Jedná se o typ MX3 nebo MX4 – viz níže uvedené příklady.

Příklady trysek výměnných, které mohou být nasazeny na trysky/kostky:
Trysky výměnné

Příklad trysky/kostky,ze kterého je patrná obvyklá konstrukce:
Tryska model 139

Nejnovější typy trysek/kostek jsou vybaveny nikoliv pístky, ale membránami D06,např.:
Tryska model STB 123 D06

Výměnné trysky je možno namontovat na speciální prodloužení, a tím je přiblížit povrchu formy:
Trysky výměnné – prodloužení – vnitřní mísení
Trysky výměnné – prodloužení – vnější mísení

Ke všem tryskám jsou k dispozici náhradní díly dle rozpisu uvedeného v prospektu pro konkrétní typ nebo v dalších navazujících prospektech – na vyžádání jsou další podrobné prospekty k dispozici.

V případě požadavku můžeme k tryskám dodat i tlakový zásobník.

Příklady možností provedení trysek
K dispozici jsou modely trysek různého provedení a aplikace dle konkrétní potřeby. Z hlediska aplikace a umístění trysek je možno jednotlivé modely rozdělit do následujících základních skupin:

Trysky pro aplikaci viskosních kapalin (např.mazadel pístů)
Do této skupiny patří např.

Tryska model LAMPOGET XL ( napojení: 1 x vzduch,1 x kapalina)
Tryska model LAMPOGET ¼ ( napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina)
Tryska model LAMPOGET ¼ PIL ( napojení:1 x vzduch,1 x kapalina, 1 x pilot – řídící vzduch)
Další skupiny se týkají trysek vhodných pro aplikaci emulsí nebo dispersí o velmi nízké viskozitě

Trysky samostatně a nezávisle umístěné na pevné základně (např. na lisu)
Do této skupiny patří např.

Tryska model 011 (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina)
Trysky vhodné pro umístění na rameni robotu
Do této skupiny patří např.

Tryska model 020 (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina)
Tryska model 030 (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model 031 (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model ABC (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model VENTURI PIL (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model 032 (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model 060 (napojení: 2 x vzduch, 1 x kapalina, 2 x pilot)
Trysky umístěné na postřikových hlavách jako jejich součást*

*Pozn.: Tyto trysky je možno opatřit adaptérem umožňujícím samostatné umístění a napojení všech přívodů, např na rameni robotu

Do této skupiny patří např.

Tryska model MEGA SPRAY (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina)
Tryska model MEGA 2 (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina)
Tryska model WEB (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model STB (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model STB 2 (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model STB 3 (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model STB 123 (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model SQ 2002 (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model REB (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model VENTURI PIL:16 BAR (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model MA (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model DAK (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model 039 (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model 139 (napojení: 1 x vzduch, 1 x kapalina, 1 x pilot)
Tryska model 069 (napojení: 1 x vzduch, 2 x kapalina, 2 x pilot)
Tryska model 169 (napojení: 1 x vzduch, 2 x kapalina, 2 x pilot)
Tryska model 099 (napojení: 1 x vzduch, 2 x kapalina, 2 x pilot)


Postřikové hlavy

Napojení
Standardní nebo přizpůsobené jakémukoliv manipulátoru nebo robotu

Provedení
V zásadě je možné jakékoliv provedení dle konkrétních potřeb, o jakékoliv délce, o jakékoliv výšce, o jakémkoliv počtu a umístění trysek v lineární řadě nebo pod sebou; na vyžádání je možno vytvořit jakýkoliv konečný tvar. Jediným omezením je tvar a základní rozměry standardizovaných dílů, ze kterých se postřiková hlava skládá. Dle potřeb zákazníka je vždy vytvořen konkrétní grafický návrh řešení, s rozpisem jednotlivých dílů, ke schválení.

Ke všem existujícím postřikovým hlavám používajícím trysky základní konstrukce uvedené v „Trysky“ a stavebnicové prvky základní konstrukce dle níže uvedených příkladů je možno poskytnout náhradní díly a/nebo přídavné moduly.

Základní stavebnicové prvky je možno charakterizovat následovně:
Standardní trysky, s jedním nebo dvěma vývody, s vnitřním nebo vnějším mísením (podrobnosti viz „Trysky“).

Základní rozvodná deska - slouží k napojení k robotu nebo manipulátoru (napojení může být i přes speciální adaptér namontovaný na rozvodnou desku) + k napojení a rozvodům kapaliny a stlačeného vzduchu ke všem standardním tryskám připojeným k rozvodné desce tak, aby fungovaly standardním a očekávaným způsobem. Standardní rozteče mezi tryskami jsou zpravidla 30 mm (např. pro trysky mod.039), resp.35 mm nebo 50 mm (např.pro trysky mod. STB nebo mod.099). Všechna místa pro trysky nemusí být osazena tryskami, ale mohou být zaslepena speciálním víčkem (je k dispozici i jako náhradní díl). Rozvodná deska může být provedena v základním modulu s osazením pro několik trysek s možností připojení (po jedné nebo po obou stranách) a s případnou možnou následnou demontáží dalších modulů s osazením pro další trysky.

Trysky jako takové je možno umístit na speciální prodloužení směrem nahoru nebo dolů (nebo do stran) od vlastní rozvodné desky – např. dle obrázku:
Funkce
Závisí na konkrétní konstrukci rozvodné desky, především na vnitřním provedení rozvodů kapaliny a stlačeného vzduchu. Minimálně postřiková hlava zaručuje základní funkce trysek, tzn.z trysek umístěných na rozvodné desce vychází pouze vzduch anebo kapalina atomizovaná ve vzduchu ve formě mlhoviny. Při složitějším řešení je např. možno zaručit:
  • dva a více nezávislých rozvodů kapaliny ( je možno použít dvě a více různých mazadel)
  • dva, čtyři a více nezávislých okruhů přívodu stlačeného vzduchu umožňující pro každou polovinu formy/pro každou stranu postřikové hlavy nezávislé okruhy foukání vzduchu (a postřiku, pokud je aktivní také pilotní vzduch); na nezávislé rozvody vzduchu je napojen určitý počet trysek v řadě (buď střídavě, tzn.na přívod stejného rozvodu vzduchu je napojena každá druhá tryska, nebo několik trysek v řadě je napojeno na jeden okruh přívodu stlačeného vzduchu a následující řada trysek je napojena na druhý okruh přívodu stlačeného vzduchu)
  • dva, čtyři a více nezávislých rozvodů pilotního, tzn. řídícího, stlačeného vzduchu, při jehož aktivaci vychází z patřičných trysek kapalina atomizovaná ve vzduchu v podobě mlhoviny. Řešení rozvodů pro jednotlivé trysky je obdobné jako u rozvodů stlačeného vzduchu.

Příklady možností řešení
Dle způsobu napojení na vlastní příslušenství (manipulátor nebo robot) je možno rozdělit postřikové hlavy do dvou základních skupin:

Postřikové hlavy s napojením uprostřed
Tento typ postřikové hlavy je zpravidla určen pro jednoúčelové manipulátory automatického postřiku forem, kde se s postřikovou hlavou manipuluje vertikálně.

Do této skupiny patří např.Postřiková hlava STB

osazena tryskami model STB
počet míst pro trysky /počet přídavných modulů dle požadavku
jeden rozvod kapaliny
dva rozvody stlačeného vzduchu
dva rozvody pilotního/řídícího vzduchu
rozteč mezi tryskami 30 mm nebo 50 mm
adaptér na připojení dle konkrétního typu manipulátoru
k dispozici víčka na zaslepení míst,kde není požadováno umístění tryskyPostřiková hlava MA

osazena tryskami model MA
počet míst pro trysky/počet přídavných modulů dle požadavku
jeden rozvod kapaliny
dva rozvody stlačeného vzduchu
dva rozvody pilotního/řídícího vzduchu
rozteč mezi tryskami 50 mm
adaptér na připojení dle konkrétního typu manipulátoru
k dispozici víčka na zaslepení míst,kde není požadováno umístění tryskyPostřiková hlava 139 STRIP

osazena tryskami model 139
počet míst pro trysky /počet přídavných modulů dle požadavku
od dvou do šesti rozvodů kapaliny
od dvou do šesti rozvodů stlačeného vzduchu
od dvou do dvanácti rozvodů pilotního/řídícího vzduchu
rozteč mezi tryskami 50 mm (na vyžádání rozteč 35 mm)
jsou možná i různá jiná řešení a rozložení trysek lišící se od uváděné konstrukce
adaptér na připojení dle konkrétního typu manipulátoru
k dispozici víčka na zaslepení míst,kde není požadováno umístění tryskyPostřiková hlava 099 CO

osazena tryskami model 099
počet míst pro trysky /počet přídavných modulů dle požadavku
jeden rozvod kapaliny
dva rozvody stlačeného vzduchu
dva rozvody pilotního/řídícího vzduchu
rozteč mezi tryskami 35 mm
adaptér na připojení dle konkrétního typu manipulátoru
k dispozici víčka na zaslepení míst,kde není požadováno umístění tryskyPostřiková hlava 039 IR 2 MAZADLA

osazena tryskami model 039
počet míst pro trysky /počet přídavných modulů dle požadavku
dva rozvody kapaliny
čtyři rozvody stlačeného vzduchu
čtyři rozvody pilotního/řídícího vzduchu
rozteč mezi tryskami 50 mm
adaptér na připojení dle konkrétního typu manipulátoru
k dispozici víčka na zaslepení míst,kde není požadováno umístění trysky


Postřikové hlavy s napojením na konci

Tyto postřikové hlavy se používají zpravidla k robotům, kde mohou být buď namontovány napevno k ramenu robota nebo mohou být uloženy na určeném místě a robot si speciální čelistí postřikovou hlavu „vyzvedne“ pouze po dobu nutnou k postřiku formy. S postřikovými hlavami se manipuluje převážně horizontálně.

Do této skupiny patří např.Postřiková hlava STB3 TCS

osazena tryskami model STB3
počet míst pro trysky /počet přídavných modulů dle požadavku
jeden rozvod kapaliny
jeden rozvod stlačeného vzduchu
jeden rozvod pilotního/řídícího vzduchu
rozteč mezi tryskami 35 mmPostřiková hlava STB UNION 8

osazena tryskami model STB
8 míst pro trysky
jeden rozvod kapaliny
dva rozvody stlačeného vzduchu
dva rozvody pilotního/řídícího vzduchu
rozteč mezi tryskami 35 mm
k dispozici víčka na zaslepení míst,kde není požadováno umístění tryskyPostřiková hlava STB UNION 4

osazena tryskami model STB
4 místa pro trysky
jeden rozvod kapaliny
dva rozvody stlačeného vzduchu
čtyři rozvody pilotního/řídícího vzduchu
rozteč mezi tryskami 35 mm
k dispozici víčka na zaslepení míst,kde není požadováno umístění tryskyPostřiková hlava STB UNION 2

osazena tryskami model STB
2 místa pro trysky
jeden rozvod kapaliny
dva rozvody stlačeného vzduchu
dva rozvody pilotního/řídícího vzduchuPostřiková hlava 039 - 139 MARI 270 7+7

osazena tryskami model 139
14 míst pro trysky
dva rozvody kapaliny
dva rozvody stlačeného vzduchu
bez pilotního tlaku vzduchu
rozteč mezi tryskami 35 mm
k dispozici víčka na zaslepení míst,kde není požadováno umístění tryskyPostřiková hlava 099 CO BOČNÍ NAPOJENÍ 60x 40 x 2

osazena tryskami model 099
počet míst pro trysky /počet přídavných modulů dle požadavku
jeden rozvod kapaliny
dva rozvody stlačeného vzduchu
dva rozvody pilotního/řídícího vzduchu
rozteč mezi tryskami 35 mm
k dispozici víčka na zaslepení míst,kde není požadováno umístění tryskyPostřiková hlava 039 NP4

osazena tryskami model 039
počet míst pro trysky dle požadavku
od jednoho do čtyř rozvodů kapaliny
osm rozvodů stlačeného vzduchu
osm rozvodů pilotního/řídícího vzduchu
rozteč mezi tryskami 50 mm
nezávislé foukání suchým vzduchem
k dispozici víčka na zaslepení míst,kde není požadováno umístění tryskyPostřiková hlava 039 3+3

osazena tryskami model 039
6 míst pro trysky
jeden rozvod kapaliny
dva rozvody stlačeného vzduchu
čtyři rozvody pilotního/řídícího vzduchu
rozteč mezi tryskami 40 mm
k dispozici víčka na zaslepení míst, kde není požadováno umístění trysky


Postřikové hlavy a ramena pro kovárny

Pro aplikaci vodou ředitelných bezgrafitových emulsí a grafitových dispersí používaných v kovárnách jako separační prostředky jsou vhodné samostatné trysky umístěné na lisu, pro vybavení robotů jsou vhodné buď samostatné trysky (viz „Trysky“) nebo některé typy standardních postřikových hlav s napojením na boku (viz „Postřikové hlavy“), pro vybavení jednoúčelových manipulátorů jsou vhodné buď samostatné trysky nebo některé typy standardních postřikových hlav s napojením uprostřed (viz Postřikové hlavy).

V zásadě je možné navrhnout jakékoliv řešení postřikových hlav, dle konkrétních potřeb, pokud to základní konstrukce stavebnicových prvků umožňuje.

I přes výše uvedené jsou možná i překvapivě velmi specifická řešeníUNIVERSÁLNÍ RAMENO 039 800

počet míst pro trysky výměnné/počet modulů dle požadavkuMOD.LAMPOGET ¼ PIL + PRODLOUŽENÍ

vhodné pro aplikaci viskosních separačních prostředkůMOD.030 + PRODLOUŽENÍ

použita tryska model 030
délka trubice, rozteč a velikost otvorů dle požadavku„FORGING ARM 039/1100“

počet míst pro trysky výměnné/počet modulů dle požadavku
možná jakákoliv modifikace dle požadavku