Tryskací drť z nerezové oceli a dalších speciálních materiálů

Kromě abraziv určených k tryskání povrchů odlitků, kovových dílů, kamene, apod. vyrábí italská firma POMETON S.p.A. granuláty a prášky z různých slitin železných i neželezných kovů pro různé specifické aplikace. Zájemcům je možno poskytnout podklady i k těmto produktům.

Materiál vyráběný firmou Pometon S.p.A., který je určený k tryskání, se skládá ze tří základních skupin:


Tryskací drť a broky z nerezové oceli s vysokým obsahem chrómu - GRANINOX

Tento tryskací materiál, pod obchodním názvem GRANINOX, zahrnuje drť vyrobenou z kvalitní nerezové oceli s vysokým obsahem chrómu. Drť se používá pro úpravu povrchu dílů (odlitků, tlakově litých odlitků, výkovků, atd.) ze slitin hliníku (je vhodná i pro mosaz, ocel, kámen), a to v případech, kdy je nežádoucí znečištění povrchu železem.

Dle tvaru jednotlivých částí, vnitřní mikrostruktury a tvrdosti je možno materiál rozdělit do tří základních skupin:
  • Kulaté tryskací broky s nízkou tvrdostí (austenitická mikrostruktura)
  • Kulaté tryskací broky se střední tvrdostí (martenzitická mikrostruktura)
  • Ostrohranná tryskací drť s vysokou tvrdostí (struktura s karbidy chrómu)
K dispozici je řada konkrétních produktů z jednotlivých skupin o přesně definovaném a garantovaném rozsahu velikosti částic/broků/drtě. Dle účinnosti a intenzity tryskání, životnosti tryskacího materiálu, životnosti částí tryskače, dosažené drsnosti tryskaného povrchu a dalších požadovaných parametrů je pak možno z nabídky vybrat optimální tryskací materiál pro konkrétní účel.

GRANINOX CrNi

Tento tryskací materiál se používá pro úpravu povrchu dílů ze slitin hliníku (mosazi, oceli, kamene), pro dosažení co nejvyšší možné kvality povrchu. Otryskané povrchy budou jemné,stříbrně lesklé. Nejvyšší odolnost proti korozi, dlouhá pracovní životnost, nízké opotřebení tryskačů.

Chemické složení: Cr 18%; Ni 8%; nízký obsah Si, Mn a C
Mikrostruktura: austenitická
Tvar částice během aplikace: zaoblený brok
Tvrdost: 250 – 350 HV
Velikost částic k dispozici: od 45 µm do 3,35 mm

GRANINOX CrLN

Tento materiál byl vyvinut jako alternativa k chróm-niklové slitině, kde byl ze slitiny z ekonomických důvodů odstraněn nikl při zachování vlastností původní slitiny. Materiál může snadno nahradit všechny typy CrNi broků pro téměř všechny aplikace při porovnatelných výsledcích. Po otryskání zajišťuje dosažení lesklého povrchu. Ve srovnání s běžnými materiály z nerezové oceli s nízkým obsahem niklu je tento materiál z hlediska tvaru broků, pracovní životnosti a odolnosti povrchu proti korozi zdaleka nejkvalitnější.

Chemické složení: Cr 18%; nízký obsah Si, Mn a C
Mikrostruktura: austenitická/feritická
Tvar částice během aplikace: zaoblený brok
T vrdost: 300 – 400 HV
Velikost částic k dispozici: od 45 µm do 3,35 mm

GRANINOX Cr

Tento tryskací materiál o střední tvrdosti se používá pro rychlé očištění povrchu hliníkových dílů až po díly z nerezové oceli, zkracuje celkovou dobu tryskání a tím zajišťuje vysokou produktivitu, při vysoké kvalitě dosaženého povrchu, vysoké odolnosti proti korozi, dlouhé pracovní životnosti broků. Vynikající poměr mezi náklady a účinností.

Chemické složení: Cr 14%; nízký obsah Si a C
Mikrostruktura: martenzitická
Tvar částice během aplikace: zaoblený brok
Tvrdost: 400 - 600 HV
Velikost částic k dispozici: od 45 µm do 3,35 mm

GRANINOX Cr S (Soft)

Měkčí varianta GRANINOX Cr, která je charakteristická nižší tvrdostí a dlouhou pracovní životností. Optimální výběr mezi oběma variantami závisí na potřebě konkrétních brusných vlastností, dosažené drsnosti povrchu a na zvážení poměru mezi náklady a pracovní životností tryskacího materiálu.

Chemické složení: Cr 14%; nízký obsah Si a C
Mikrostruktura: martenzitická
Tvar částice během aplikace: zaoblený brok
Tvrdost: cca 400 HV
Velikost částic k dispozici: od 45 µm do 3,35 mm

GRANINOX CrH

Jedná se o ostrohrannou drť z nerezové oceli s vysoce účinnými brusnými vlastnostmi, dlouhou pracovní životností. Vyznačuje se vysokou tvrdostí, což zajišťuje velmi rychlé očištění povrchu. Díky velmi nízké prašnosti, a tím velmi dobré viditelnosti pro obsluhu, se jedná o ideální náhradu za drť z oxidů hliníku, z granátu a za balotinu.

Chemické složení: Cr 28%; nízký obsah Si, Mn a C
Mikrostruktura: martenzitická s karbidy chrómu
Tvar částice během aplikace: ostrohranná drť
Tvrdost: 595 - 800 HV
Velikost částic k dispozici: od 75 µm do 1,18 mm

Broky a prach ze slitin neželezných kovů ( tryskací mosazné broky OT-SHOT )

Jedná se o prach z čisté mědi, z čistého cínu a z čistého zinku; dále o prach z Cu-Sn bronzů a dalších bronzů, mosazný prach a broky. Tyto materiály se však většinou používají pro jiné účely než pro čištění povrchu dílů tryskáním.

Broky ze slitiny obsahující 70% mědi a 30% zinku, které jsou ideální pro čištění a úpravu povrchů dílů z mědi, slitin mědi a mosazi. Při použití tohoto materiálu je možno získat velmi lesklý jemný povrch. Tryskací materiál je možno použít i na čištění a úpravu povrchu dílů ze slitin hliníku – tyto díly pak získají žluto-zlatý vzhled.

Tento tryskací materiál se vyznačuje velmi dlouhou pracovní životností v kombinaci s nízkým opotřebením tryskačů.

K dispozici je ve dvou základních zrnitostech s přesně definovaným a garantovaným rozsahem velikosti částic.

Chemické složení: Cu 70%; Zn 30%
Tvar částice: zaoblený/kulovitý brok
Tvar částice během aplikace: zaoblený brok
Velikost částic k dispozici: od 212 µm do 500 µm

Měkké železné broky/granule/prach na bázi Fe ( tryskací železné broky FERBLAST )

Měkké železné granule jsou v podstatě čisté Fe částice s velmi nízkou tvrdostí a hustotou. Jsou určeny pro velmi jemné čištění povrchu dílů tryskáním především v případech, kde jakékoliv pokřivení nebo poškození tvaru by mohlo být velkým problémem; používají se i pro další aplikace, kde jsou potřebné nízké brusné vlastnosti tryskacího média.

Tyto měkké železné granule, s vysokou pracovní životnost, vynikající výkonností a rychlostí čištění, se používají jak v turbínových tryskačích tak při tryskání stlačeným vzduchem.

K dispozici jsou ve dvou základních tvrdostech a řadě konkrétních produktů s přesně stanoveným a garantovaným rozsahem velikosti částic.

Chemické složení: Fe až do 99,5%
Tvar částice: nepravidelný
Velikost částic k dispozici: od 45 µm do 800 µm